About

I am an assistant professor at the Interdisciplinary Centre of Mathematical and Computational Modelling (ICM) at the University of Warsaw.

My main research interests focus on formation of social networks and their effect on individual behavior. I'm also interested in mathematical and statistical models of social processes including the emergence and dynamics of social norms, and dynamics of social inequalities. My other interests include mathematical sociology in general, data analysis, applied statistics, and game theory in particular.

I am a member of International Network for Social Network Analysis, and ISA Research Committee on Social Stratification and Mobility (ISA RC28), and R Foundation for Statistical Computing. I’m reviewing for, among others, Social Networks and Journal of Mathematical Sociology.

O mnie

Jestem adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim.

Moje główne zainsteresowania obejmują zagadnienia sieci społecznych: ich dynamicznego formowania oraz wpływu jaki mają na zachowania uczestniczących w nich jednostek. Intersuję się również ogólnie socjologią matematyczną, a szczególnie analizą danych, statystyką stosowaną i teorią gier.

Jestem członkiem International Network for Social Network Analysis, ISA Research Committee on Social Stratification and Mobility (ISA RC28) i R Foundation for Statistical Computing. Recenzuję dla min. Social Networks i Journal of Mathematical Sociology.

Contact

Links