Research

Here are some current and recent project that I am busy with. See below for the past activities. Go here for more info on projects and packages I wrote for R.

Publications

For a complete list of research projects and publications consult my CV or my profile at Polish Scholarly Bibliography.

 • Michał Bojanowski (2011) “Industrial Structure and Inter-Firm Collaboration”, ISCORE Discussion Paper 279. Institute for the Study of Cooperative Relations, Department of Sociology, Utrecht University, Utrecht.
 • Michał Bojanowski and Rense Corten. (2011) “Measuring segregation in social networks”. SSRN working paper.
 • Michał Bojanowski, Rense Corten, and Bastian Westbrock. (2011) The Structure and Dynamics of the Global Network of Inter-Firm R&D Partnerships. Journal of Technology Transfer, OnlineFirst.
 • Michał Bojanowski and Vincent Buskens (2011) Coordination in Dynamic Social Networks under Heterogeneity. Journal of Mathematical Sociology, 35(4):249–286, 2011.
 • Dominik Batorski, Michał Bojanowski, and Dominika Czerniawska (2010) Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce. Technical report, (Polish) Ministry of Science and Higher Education. Download page
 • Michał Bojanowski and Vincent Buskens (2009) Coordination in Dynamic Social Networks under Heterogeneity. ISCORE discussion paper 260, Institute for the Study of Cooperative Relations, Department of Sociology, Utrecht University, Utrecht.
 • Michał Bojanowski, Rense Corten, and Bastian Westbrock (2009) The Structure and Dynamics of the Global Network of Inter-Firm R&D Partnerships. ISCORE discussion paper 261, Institute for the Study of Cooperative Relations, Department of Sociology, Utrecht University, Utrecht.
 • Michał Bojanowski and Dominik Batorski. (2009) Analiza rezultatów projektów realizowanych w ramach działania 2.3 SPO RZL. In Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw, chapter 3, pages 45–72. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Krystyna Janicka and Michał Bojanowski (2006). Stosunek do imigrantów i polityki imigracyjnej w polsce: Aspekt terytorialny. Attitudes to imigrants and imigration politics in Poland: Territorial aspects. In Transgraniczność w perspektywie socjologicznej V. [Borderlands in Sociological Perspective V], chapter ?, page ? Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Michał Bojanowski (2005) Algorytm alokacji tytułów zawodowych w eksperckich badaniach prestiżu zawodów. [An algorithm for allocation of occupational titles among respondents in studies on occupational prestige]. ASK, 14:79–91.
 • Michał Bojanowski (2004) Statistical inference for Theil inequality measure, a comment. Working paper. Paper [PDF]
 • Kazimierz M. Słomczynski and Michał Bojanowski (2003). Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych. uwagi metodologiczne. [Borderland as a subject of sociological inquiry. Methodological remarks]. In Transgraniczność w perspektywie socjologicznej: Teorie, studia, interpretacje. [Cross-borders in the sociological perspective. Theories, research, interpretations], chapter 1, pages 23–34. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.