Psychologia reklamy to dziedzina, w której wykorzystuje się wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w sferze percepcyjnej, motywacyjnej i emocjonalnej. Na podstawie tych informacji buduje się kampanie reklamowe, skierowane do określonych grup odbiorców. Reklama wykorzystuje różne sposoby, aby jak najlepiej zaprezentować produkty poszukiwane przez konsumentów, albo przekonać potencjalnych klientów do zakupu konkretnego wyrobu, bazując na ich emocjach, skojarzeniach lub snobizmach.

Znajomość procesów decyzyjnych

Strategia informacyjna skierowana jest do osób, które potrafią dokonywać wyborów na podstawie dokładnych informacji o produkcie; jego składnikach, parametrach technicznych i właściwościach użytkowych. Może też wskazywać przewagę jakościową oferowanych wyrobów nad produktami innej marki. Jest to racjonalna argumentacja oparta o fakty i liczby. Innym sposobem jest metoda perswazyjna. Za jej skuteczność odpowiadają konkretne mechanizmy psychologiczne odbiorcy, które pozwalają na ukształtowanie u niego określonej postawy do produktu, zgodnej z intencją nadawcy. Taka strategia polega na zastosowaniu środków werbalnych lub wizualnych wykorzystujących pozytywne skojarzenia, na przykład z nowoczesnością, luksusem, wspomnieniami z dzieciństwa, albo z popularnymi medialnie osobami. Do grup o wysokim statusie majątkowym kierowana jest reklama promująca najlepsze światowe marki. Wiedza o potrzebie takich osób zaimponowania w swoim środowisku posiadaniem wyrobów najdroższych producentów, wykorzystywana jest przy nakłanianiu do zakupu luksusowych samochodów, markowej odzieży, czy gadżetów elektronicznych z najwyższej półki. Technika perswazyjna stosowana jest też do wzmocnienia strategii informacyjnej.

Wiedza o właściwościach percepcyjnych człowieka

Najbardziej skutecznym nośnikiem treści promocyjnych jest reklama wizualna. Obraz – lepiej niż słowo – przemawia do świadomości odbiorcy i utrwala się w jego pamięci. System identyfikacji wizualnej firm składa się z szeregu elementów przedstawiających logo producenta, wybrane kolory firmowe i charakterystyczną czcionkę. To wszystko zamieszczane jest między innymi na opakowaniach produktów, papierze firmowym i na gadżetach reklamowych. Szczególną formą reklamy wizualnej są bilbordy ustawiane na poboczach dróg. Obliczono w jakiej odległości od siebie powinny być rozmieszczone takie same tablice, aby wywoływane przez nie bodźce podprogowe, na pewnych odcinkach trasy kumulowały się tworząc nową jakość, wdrukowaną do podświadomości przejeżdżających kierowców. W przyszłości wpłynie to na podejmowanie przez nich decyzji konsumenckich.