Sugestywność to cecha natury człowieka która sprawia, że ludzie są skłonni do modyfikowania swojego zachowania pod wpływem komunikatów płynących od innych osób. Cecha ta może występować w różnym stopniu. Niektórzy potrafią użyć racjonalnego myślenia, aby na swój sposób przetworzyć informację. Inni przyjmują bezkrytycznie to co usłyszą i zaczynają działać zgodnie z intencją nadawcy komunikatu. Znaczna podatność na sugestię może być przyczyną ulegania manipulacji. Manipulacja bywa stosowana w prywatnych relacjach, jak też w reklamie i polityce.

Różnica pomiędzy sugestią a manipulacją

Metoda sugestii może być wykorzystana do realizowania pozytywnych celów. Uwzględnia ona prawo do zachowania przez inne osoby autonomii w podejmowaniu decyzji. W takich przypadkach sugerowanie jest wskazaniem alternatywnych rozwiązań, bez narzucania komuś własnej woli. Może to pomóc innej osobie w rozważaniu różnych aspektów podejmowanej decyzji. Natomiast manipulacja odwołuje się do podświadomych mechanizmów psychologicznych wywodzących się z małej pewności siebie, braku dojrzałości, lub słabo wykształconej inteligencji emocjonalnej. Może ona doprowadzić do kierowania zachowaniem jednostek lub grup ludzi w sposób sprzeczny z ich dobrem a korzystny dla manipulanta.

Manipulacja w reklamie

Producenci zatrudniają firmy, które za pomocą odpowiednich form reklamowych starają się wyróżnić ich wyroby na konkurencyjnym rynku. Jest to uczciwa rywalizacja, dopóki nie pojawią się elementy ewidentnej manipulacji. Służą do niej na przykład powszechnie stosowane słowa – klucze. Najpopularniejsze to: promocja, okazja, przecena. W zasadzie „promocja” powinna oznaczać wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu. Ale najczęściej słowo to służy do pozbycia się nadmiaru towarów zalegających na półkach lub w magazynach. Słowo „okazja” przemawia do ludzi, którzy chcą kupić produkt po jak najniższej cenie. W rzeczywistości zazwyczaj nie jest on tańszy niż w innych sklepach. Najbardziej nieuczciwe jest umieszczanie przy produktach napisu „przecena”. Na takich tabliczkach widnieje jakaś kwota wyższa niż wartość produktu, zostaje ona przekreślona i obok podaje się cenę wyjściową.

Manipulacja w polityce

Rządzący którzy chcą się utrzymać przy władzy, używają różnych środków mających na celu utwierdzenie społeczeństwa w przekonaniu, że ich linia postępowania jest najlepsza albo jedynie słuszna. Technika używana przez polityków podczas przemówień na kongresach lub w mediach, polega na doskonale wyuczonej mowie ciała. Są to komunikaty niewerbalne wzmacniające przekaz – postawa ciała, gesty, mimika. Podobnymi metodami posługuje się opozycja, która chce dojść do władzy przy najbliższych wyborach. Wszystko to jest zawoalowaną manipulacją ukierunkowaną na uzyskanie poparcia.